Yin-Gemis
Deelname

Deelname

Met dit project willen wij ervaringen en verhalen van vrouwen werkzaam in de tech-industrie onder de aandacht brengen. Wij verzamelen verhalen waarin vrouwen te maken hebben met vooroordelen, omdat zij een baan hebben in de tech-industrie. Hiermee kunnen wij een afspiegeling van de huidige industrie onderzoeken en visualiseren. Om de verhalen op een impactvolle manier te visualiseren willen wij een AI trainen om een universeel verhaal te schrijven, vanuit de verzamelde verhalen. Vervolgens willen wij dit verhaal visualiseren en delen met virtual reality (VR) om via een ‘immersive experience’ en op een creatieve manier meer bewustzijn te creëren en een statement te maken tegen vooroordelen over vrouwen in de tech-industrie.

Wij vroegen ons af of je geïnteresseerd bent om met ons in gesprek te gaan? Het interview duurt ongeveer 30 minuten tot maximaal 45 minuten. We nemen de video/audio gesprekssessie op, maar maken de gegevens desgewenst volledig anoniem. Als alternatief kunnen we het interview ook via e-mail afnemen. Wij sturen ook de transcripties voor definitieve goedkeuring voordat deze voor het project gebruikt worden. Meer concreet zouden de interviewgegevens en (geanonimiseerde) sleutel citaten worden gebruikt in de visualisatie en artikelen.

Het onderzoek is niet-commercieel en wij willen alle resultaten en praktische resultaten (bijv. advies en tools) graag met jou delen. Dit project is gesubsidieerd door het Stimuleringsfonds, Digitale Cultuur.

Projectleiders: Julia Luteijn, MA & Rhied Al-Othmani, MA
Contact: julia@yingemis.nl of rhied@yingemis.nl
Tel: 06 53431300

Vragen die wij jou graag o.a. willen stellen zijn:
Hoe ben je in de tech-industrie beland?

 • Hoe was de ratio man/vrouw op jouw opleiding? Wat vind je daarvan?
 • Waren de docenten man of vrouw? Wat vind je daarvan?

  Wie is jouw rolmodel?
 • Kunt u uitleggen waarom deze persoon jou inspireert?
  Hoe reageert je familie erop dat je in de tech werkt?
 • Werken je familieleden ook in de tech?
 • En zijn dat vrouwen of mannen?

  Hoe reageert je kennissen/vrienden kring erop, dat je in de tech werkt?
 • Heb je kennissen/vrienden die ook in de tech werken?
 • En zijn dat vrouwen of mannen?

  Heb je vooroordelen meegemaakts als vrouw in de tech-industrie?
 • Zo ja;
 • Waren dat onderschattingen?
 • Waren dat overschattingen?
 • Kun je voorbeelden noemen?
 • Hoe vaak maak je dat mee?
 • Hoe ga je om met deze situaties?

  Hoe wordt je benaderd of aangesproken door jouw mannelijke collega’s?
 • Wat is de ratio man/vrouw op de afdeling?
 • Wat vind je van de huidige ratio? Zou je het anders zien? Zo ja; waarom?
 • Hoe wordt je gezien door je mannelijke collega’s?
 • Hoe wordt je gezien door je vrouwelijke collega’s?
 • Wat vind je van de quotumregeling?

  Heb je een boodschap voor jonge vrouwen die in de tech-industrie willen werken?